ใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนเงิน

ใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนเงิน เลขที่ 125480092 ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ!

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม สำหรับผลลัพธ์จากโปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอจากบริษัทฯ โปรดติดต่อสอบถามพนักงานเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องอีกครั้งได้ที่เบอร์โทร.02 245 1415 คุณ อ้อ , 081-646-8877 คุณเอ๋

PRARAM 9 EXCHANGE By Thai Modern Travel

282/1 อาคารชุด ทีซี-กรีน เฟส 1 ชั้นที่1 โซน E แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
TC- Green 282/1 Phase 1 , Zone E, Huay Kwang, Bangkok.10310
Tel: 02 245 1413, 02 245 1415 Fax: 02 245 1416 HOTLINE: 080 432 9944,080 567 6622.
www.praram9exchange.com // Line ID:thiraphon_w